Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerden doğan ve iktisadi hayatla yakından ilişkisi bulunan hukuk dalıdır. Akyıldız Hukuk Bürosu; ticaret hukuku alanında profesyonelleşmiş olup; bu doğrultuda müvekkillerine en etkili ve verimli sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedir. Ticaret hukukunun üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenlemesi sebebiyle, bu alanın Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Büromuz ticaret hukuku ve bağlantılı bütün mevzuatı yakından takip etmekte ve müvekkillerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bu alanlarda etkin bir çalışma içerisinde bulunmaktadır. Bu alandaki faaliyetlerimiz çok kapsamlı olup; birkaçını şöyle belirtebiliriz:
 

 • İthalat ve ihracatta mevzuatta uygunluğun sağlanması amacıyla şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi ve temsil edilmesi
   

 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için şirketlere hukuki destek sağlanması
   

 • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi
   

 • Ticari şirketlerin mahkemeler, idari merci ve kurumlar nezdinde temsil edilmesi
   

 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümü için her türlü danışmanlık ve vekillik hizmetinin sağlanması