Günümüzde ticari faaliyet ve eylemlerin çok büyük bir kısmını şirketler oluşturmaktadır. Bu faaliyetlerin meydana gelmesinde hukuki problemlerin ortaya çıkması ülke ekonomisi ve şirketler açısından büyük sorunlar yaratabilir. Bu durumda uzman bir avukatın danışmanlığı faydalı olacaktır. Akyıldız Hukuk Bürosu, şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının hazırlanmasında ve şirketler hukukunun her alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanda bilgi ve tecrübelerimizi müvekkillerimizle paylaşarak onlara kesin çözüm sunmaktayız. Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerden bir kısmını şöyle belirtebiliriz:
 

 • Şirketlerin kuruluşu ve tescili, şirket genel kurul toplantılarının yapılması hususu
   

 • Ticari faaliyetler için gerekli izin belgelerinin alınması
   

 • Rekabetin korunması ve uyuşmazlığın giderilmesi
   

 • Şirketlerin yasal organları için teşvik sisteminin oluşturulması
   

 • Hissedarlar arasında devir ve rehin verilmesine ilişkin yapılan sözleşmelerin hazırlanması
   

 • Şirketin organlarının üyelerinin değiştirilmesi hususunda hukuki desteğin sağlanması
   

 • Sermaye artırımları ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, adres ve unvan değişiklikleri   
   

 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemlerin yapılması
   

 • Şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek verilmesi hususu