BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

En son güncellendiği tarih: May 6

SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : AD, SOYAD,TC KİMLİK NO, ADRES

VEKİLİ : AV. ESRA AKYILDIZ YAŞAR (Adres: Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:13 Kat:2 Daire:4 Silivri/İstanbul

DAVALI : AD, SOYAD, TC KİMLİK NO, ADRES

KONU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma, Nafaka Ve Tazminat İstemlerimizi İçerir Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Davacı müvekkil ile davalı 2015 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten 12 yaşında ……. İsimli müşterek çocuğu bulunmaktadır. Taraflar arasında devam eden evlilik birliği temelinden sarsılmış, davalı tarafın kusurlu hareketleri sonucu çekilmez bir hal almıştır.

Davalı taraf, aynı işyerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşı ile yakın münasebet kurmuş, müvekkilime yönelik sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiştir.

Davalı taraf, evlilik süresince müvekkilime psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Şiddet gören müvekkilim Silivri Aile Mahkemesinin …… 2020/….. Değişik iş dosyası ile koruma kararı almıştır.

Davalı tarafın sosyal ve ekonomik durumu çok iyi olup, müvekkil ve müşterek çocuğa destek olmamaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkile verilmesini ve müşterek çocuk için ….TL tedbir nafakası(kararın kesinleşmesi ile iştirak nafakası), davacı müvekkil için ……TL tedbir nafakasına(kararın kesinleşmesi ile yoksulluk nafakası olarak devamına) hükmedilmesini, ayrıca davacı müvekkil lehine 100.000 TL MADDİ, 50.000 TL MANEVİ tazminat verilmesini, Nikahta takılan……………. bilezik, ………………..altın, pırlanta setinden oluşan ziynet eşyalarının davacı müvekkilimize aynen iadesini, iadesinin mümkün olmaması halinde bedeli oranında dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı müvekkile ödenmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEBİ : MK ve ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak ve delillerimizi hasretmemek kaydıyla

1- Nüfus kaydı

2- Mali sosyal durum araştırması

3- Silivri Aile Mahkemesi’nin 2020/…….. D.İş sayılı dosyası (Koruma kararı)

4- Banka Dekontları

5- Fotoğraf

6- Yargıtay kararları

7- Tanık beyanları

8- Bilirkişi

9- Diğer tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Arzolunan nedenlerle;

  • Evlilik birliği Davalının kusurlu hareketleri nedeniyle temelinden sarsılmış olup bu evliliğin devamında taraflar açısından bir yarar kalmadığından, davamızın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,

  • Davacı müvekkilimiz boşanma davasının açılması ile yoksulluk içine düşeceğinden, müvekkil için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık ……….TL TEDBİR NAFAKASINA (boşanma halinde YOKSULLUK NAFAKASI olarak devamına) hükmedilmesine, müşterek çocuk için ……………. dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık ……….TL TEDBİR NAFAKASINA (kararın kesinleşmesi ile iştirak nafakası olarak devamına) hükmedilmesine,

  • Davalı tarafın kusurlu davranışları, evlilik birliğinin yıkılmasına neden olduğundan, ………………..TL MADDİ, ………………..TL MANEVİ olmak üzere; Toplam: …………………………TL TAZMİNATIN davalıdan alınarak davacı müvekkilimize verilmesine,

  • Nikahta takılan……………. bilezik, ………………..altın, pırlanta setinden oluşan ziynet eşyalarının davacı müvekkilimize aynen iadesine, ziynetlerin aynen iadesinin mümkün olmaması halinde bedeli oranında dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı müvekkile ödenmesine,

  • Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygıyla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV. ESRA AKYILDIZ YAŞAR

22 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör