Akyıldız Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamakta ve iş hukukunu kapsayan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir. İş hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetlerin bir kısmını şu şekilde belirtebiliriz:
 

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
   

 • Şirketlere iş hukuku alanında danışmanlık hizmetinin sağlanması
   

 • Hizmet tespit davalarının açılması
   

 • İşe iade davaları
   

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, genel tatil alacağı, hafta tatili alacağı, asgari geçim indirimi alacağına ilişkin alacak davalarının takibi
   

 • İş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsil edilmesi
   

 • İş sözleşmelerinin feshedilmesi, fesih prosedürleri, haklı ve haksız fesih gibi durumlarda gerekli tedbirlerin alınması ve bilgilendirmenin yapılması