Akyıldız Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamakta ve iş hukukunu kapsayan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir. İş hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetlerin bir kısmını şu şekilde belirtebiliriz:
 

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
   

 • Şirketlere iş hukuku alanında danışmanlık hizmetinin sağlanması
   

 • Hizmet tespit davalarının açılması
   

 • İşe iade davaları
   

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, genel tatil alacağı, hafta tatili alacağı, asgari geçim indirimi alacağına ilişkin alacak davalarının takibi
   

 • İş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsil edilmesi
   

 • İş sözleşmelerinin feshedilmesi, fesih prosedürleri, haklı ve haksız fesih gibi durumlarda gerekli tedbirlerin alınması ve bilgilendirmenin yapılması

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9' da belirtilen, "Teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir." ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.