Akyıldız Hukuk Bürosu, idare hukuku, idari yargı ve vergi hukuku alanlarında müvekkillerine daima en iyi hizmeti sunmayı hedeflemiştir. Bu alanda her türlü idare hukuku ve vergi hukuku uyuşmazlığı konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz idare ve vergi hukuku alanlarında daima güncelliği takip etmekte ve ilgili mevzuattaki son değişiklikleri gözeterek çalışma faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürmektedir. Bu alanlarda yaptığımız çalışmalardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
 

 • İdare mahkemelerinde iptal davası ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilmesi
   

 • Vergi hukukuna ilişkin davaların takibi ve vergi hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
   

 • Danıştay’ da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda ve temyiz aşamasında olan davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmetinin verilmesi
   

 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve para cezalarının iptalinin sağlanması
   

 • Vergi suçları ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi
   

 • Kamulaştırma ve özelleştirme davaları