Akyıldız Hukuk bürosu olarak öncelikli hedefimiz müvekkillerimizin alacaklarına kavuşmasını sağlamak ve İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda icra takip işlemlerini yürütmekte,  icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında bireysel ve kurumsal müvekkillerimize etkin ve çözüm odaklı danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Alacaklı, borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde alanında uzman kadromuzla dava takibi ve her türlü işlemleri yerine getirmekteyiz. Akyıldız Hukuk Bürosu tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
 

 • İcra ve iflas takiplerinin yapılması
   

 • İpotek ve takip işlemleri
   

 • Taraflar arasında müzakere görüşmeleri ve yapılacak protokollerin hazırlanması
   

 • Ödeme sözleşmeleri
   

 • İhalenin feshi
   

 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davalarının takibi
   

 • İmzaya ve borca itiraz
   

 • Tasarrufun iptali davaları
   

 • Borçtan kurtulma, menfi tespit ve istirdat davalarının yürütülmesi
   

 • İstihkak davası
   

 • İflasın ertelenmesi ve iflas prosedürü
   

 • Bankalarla olan uyuşmazlıkların çözümü
   

 • İcra hukuk ve icra ceza mahkemesinin yetkisine giren diğer davaların takibi