Akyıldız Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış olup; bu alanda müvekkillerinin dava ve danışmanlık hizmetlerini başarılı ve özverili bir şekilde yerine getirmektedir. Bu hususta gayrimenkul hukuku ile ilgili ortaya çıkabilecek her çeşit uyuşmazlık, dava, icra takibi, delil tespiti vb. konularda müvekkillerimizi temsil etmekte ve müvekkillerimize gereken hukuki desteği etkili olarak sağlamaktayız. Gayrimenkul hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetlerimizden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
 

 • Tapu işlemlerinin yürütülmesi
   

 • Tapu iptal ve tescil davaları, men’i müdahale, şufa, geçit hakkı davalarının takibi
   

 • İpotek kurulması ve ipoteğin terkini, ipotek sözleşmeleri
   

 • Gayrimenkul satın alım ve satım protokolleri ve satış vaadi sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve düzenlemeleri
   

 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması
   

 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının ve lisanslarının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması
   

 • Yabancıların mülk edinmesi
   

 • Gayrimenkul yatırım ortaklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler
   

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve uyuşmazlıklarının dava edilmesi
   

 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
   

 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
   

 • Proje yönetimi sözleşmeleri
   

 • Bina yönetimi sözleşmeleri
   

 • Hukuki durum tespitinin yapılması
   

 • Alım-Satım sözleşmelerinin hazırlaması
   

 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi